SOME ARTICLES FROM OUR  MARCH EDITION

Visit our mobile platform to view more articles, updated weekly.
Great Brak Post May 2016 free community newspaper for Great Brak River and surrounds

CONTACT

DETAILS

Editorial Content     Laurinda     082 738 8011         ed.gbp @ greatbrakpost.co.za
Articles & Proofing         Marianne   076 025 0153        articles @ greatbrakpost.co.za
Advertising Sales     Mike      044 620 4042        sales @ greatbrakpost.co.za
To Advertise Call Mike on Tel: 044 620 4042 eMail: sales @ greatbrakpost.co.za

BRIEWE

Waarom, o waarom moet mense so mors? Is dit dan so moeilik om die afval saam te neem, en die sandhaaie maar net terug te plaas in die see? Moet die permanente inwoners nou met jul gemors saamleef? GroeteTredoux Faasen  

DID YOU KNOW

By René de Kock

Recently the Great Brak River museum was

given a rock. This special rock was found in the

bank across the river from the Beach Island by

Haley Cawthra, a noted Geologist at the Council

for Geoscience. The rock is in fact a ‘corestone’.

The original rock is some 258 million years old

then about 125,000 years ago, during one of the

high sea levels, it ended up on a beach that was

6 metres higher than today’s sea level.

 

Suddenly, things changed and one day one of

our ancestors picked it up from the beach and

must have liked how it looked, because he or

she started flaking pieces off its edges, and then

used these as tools before being tossed aside.

The flake pieces of rock being of good quality

were no doubt used as scrapers or knife edges.

This is the first rock of its type found at Great

Brak River. We, however, believe that more will

be found. In the mean time the rock and its full

story are on show at the museum.

IKIBANA - Did you know?

By Lydie Terblanche Ikebana, a style of flower arrangement and one of the traditional arts of Japan, has been practiced for more than 600 years. It developed from the ritual flower offerings in Buddhist temples, which began in the 6th century. In these early arrangements, the flower and branches were made to point towards heaven as an indication of faith. By the middle of the fifteenth century, Ikebana achieved the status of an art form independent of its religious origins, though it continued to retain strong symbolic and philosophical overtones. As time passed, many different schools arose, styles changed, and Ikebana came to be practiced not only at all levels of Japanese society, but internationally as well. There are many rules, guidelines and styles within Ikebana. For the novice: Ikebana is the desire to capture, express and display the changing beauty of flowers through synergy between the setting, vessel and plant material. This asymmetrical arrangement also represents heaven, earth and man and strives to create harmony and balance between our lives and the four seasons.  Because beauty is transient, it changes incessantly and this is the most precious factor of Ikebana: The record of a polished technique of organising the changes of nature’s beauty, not only into a form of art, but ultimately to promote friendship and goodwill.

BROKKIE NUUS UIT

ROLBALKLUBGELEDERE

Deur André Lombard Die Groot-Brakrivier rolbalklub het begin Februarie 2018 sy nuwe bestuur verkies, met Johan Pretorius as President. Interessant genoeg, is dié klub een van die oudstes in die streek en het dit die lewenslig in die ruskamers van 'n plaaslike skoenfabriek gesien, toe dit in die vyftigerjare (24 Februarie 1953) gestig is. Oor die jare heen, het die klub steeds sy kultuur van omgee, lekker saamspeel en gesellige sosiale samesyn behou. Daarom voel alle nuwe lede altyd vinnig welkom in ons midde en nooi ons ook graag voornemende spelers om by ons te kom aansluit.

21 DEC 2017

19:30

Long Street

Registreer by jou poskantoor

vir ‘n gratis digitale TV

dekodeerder

Televisiekykers sal ‘n dekodeerder nodig hê wanneer die uitsaaier oorskakel van analoog na digitale televisieseine.  Huishoudings wat reeds ‘n satelliet subskripsie televisiediens het, sal nie ‘n dekodeerder nodig hê nie. Huishoudings met ‘n gesamentlike inkomste van R3 200 per maand, of minder, kan registreer vir ‘n gesubsidieerde dekodeerder. Om te kwalifiseer, moet die aansoeker ‘n Suid- Afrikaanse burger wees en die huishouding moet ‘n werkende televisie hê. “Die applikant moet ‘n afskrif van sy identiteitsdokument, bewys van adres, bewys van inkomste en ‘n beëdigde verklaring wat eienaarskap van ‘n televisiestel bevestig saambring wanneer hulle registreer,” sê Rian de Jager, kleinhandel streekbestuurder van die SA Poskantoor. Alle poskantore is kommisarisse van ede en die beëdigde verklaring kan ook by die poskantoor gedoen word. Volgens statistiek wat die Poskantoor van die Departement van Kommunikasie ontvang het, is daar na raming ongeveer 16 500 huishoudings in Groot Brakrivier wat kwalifiseer vir ‘n gesubsidieerde dekodeerder. De Jager het mense aangeraai om so gou moontlik aansoek te doen om sodoende ‘n stormloop later te vermy. Plaaslike kontrakteurs sal aangestel word om die dekodeerder en antenna te installeer. Die Departement van Kommunikasie bestuur die voorsiening van gratis digitale dekodeerders aan behoeftige huishoudings. Die Poskantoor is aangestel om die registrasie en installeringsproses te hanteer omdat dit die organisasie is met kantore in elke dorp en wat die rekenaarprogram het om aanlynaansoeke te hanteer. Volgens die grondwet het alle Suid-Afrikaners die reg tot inligting. Die regering is verantwoordelik om platforms te skep wat mense toegang gee tot radio en televisie uitsendings. Dit plaas die verantwoordelikheid op die regering om ook behoeftige huishoudings in staat te stel om radio te luister en televisie te kyk. Dit is waarom die SABC kanale vir almal beskikbaar is, selfs mense sonder dekodeerders, omdat dit die regering se uitsaaier is. Suid Afrika was veronderstel om digitale televisie reeds in 2015 te implimenteer. Digitale televisie het helderder klank en uitnemende beeld wat nie versleg in swakker weersomstandighede nie en dit gebruik minder bandwydte.  Mens sal na die radiostasies kan oorskakel op die televisie en al 18 die SABC stasies opvang enige plek in Suid- Afrika. KOMMUNIKASIE Tel: 021 590 5660 -  082 4488 364

Produced by Targa Publishing

Like Us on acebook

Produced by Targa Publishing