What’s Happening??

Please revert to your mobile

platform or device

CONTACT

DETAILS

Editorial Content     Laurinda     082 738 8011         ed.gbp @ greatbrakpost.co.za
Articles & Proofing         Marianne   076 025 0153        articles @ greatbrakpost.co.za
Advertising Sales     Mike      044 620 4042        sales @ greatbrakpost.co.za

A Great Brak River and Surrounds Community Newspaper

4000 Copies Distributed Monthly from Mossel Bay to George

FREE | GRATIS
Like Us on                            acebook
 Published by Targa Publishing all rights reserved - 2016 No content of this website or Tabloid may be reproduced in any form without the consent of the owners. CONTACT DETAILS Advertising Sales  Mike 	  	 044 620 4042   									 sales @ greatbrakpost.co.za Editorial Content   Laurinda  	 082 738 8011    									 ed.gbp @ greatbrakpost.co.za Article & Proofing	  Marianne	 	 072 025 0153   									 articles @ greatbrakpost.co.za
Deur Nico Allers Eerste Druk:  2015 ISBN NR:  978-1-928327-78-3 Drukkers: Groep 7 Drukkers en Uitgewers Die invloed van die denkende brein op die mens se welstand en geluk moet as ’n uiters belangrike faktor beskou word in die bepaling van lewenskwaliteit by ouerwordende persone. Breingesondheid is egter nie net vir ouer mense persone van belang nie, maar vir elkeen van ons. Dit vereis die ingesteldheid dat jy self verantwoordelik is om jou brein gesond te hou. Vandaar die titel van hierdie boek “jou brein is joune” – om te beskerm (Hoofstuk 2); te voed (Hoofstuk 3) en fiks te hou (Hoofstuk4). Die boek sal jou ook help om jou geheue te verbeter (Hoofstuk 5); kreatief en probleemoplossend te dink (Hoofstuk 6) en ’n goeie emosionele intelligensie te handhaaf (Hoofstuk 7).  Die boek kan ook as ʼn praktiese gids gebruik word en sal jou wys hoe om jou eie breingesondheidsprofiel op te stel. Nico was vir meer as 40 jaar betrokke in verskillende vertakkings van die onderwys. Dit sluit drie jaar onderrig in Menslike Fisiologie aan die Stellenbosch Universiteit en 13 jaar aan MEDUNSA (Mediese Universiteit van Suid Afrika). Sy passie is om kennis oor die menslike liggaam op ’n verstaanbare wyse aan mense oor te dra en om hul bewus te maak van die onmeetlike waarde van ’n gesonde leefstyl. Nelia Allers Nelia is as opgeleide maatskaplike werker, sedert 1975, op verskeie terreine betrokke by die ontginning van die breinvermoëns van individue in alle ouderdomsgroepe. Haar passie is die bemagtiging van die individu om sy / haar volle potensiaal uit te leef deur middel van die ontsluiting en omhelsing van die ingeskape lewensenergie wat tot sy / haar beskikking is. Nico en Nelia is die afgelope 3 jaar woonagtig op Reebok Wat ander oor die boek sê:  - Maklik leesbaar en baie relevant. Die mens leef al hoe langer, en daarmee saam neem demensie toe. Die meeste organe kan oorgeplant word, behalwe jou brein. Ons fokus almal op voorkoming van hartsiektes en kanker, maar die belangrikste orgaan, jou brein, word weens onkunde afgeskeep. Die outeurs van hierdie boek se aanbevelings kan almal help om breingesond te bly. – Dr. Pieter Coetzer, Hoof Mediese Adviseur: SANLAM  - Ons lewe deesdae gemiddeld dertig jaar langer as ons voorouers van ʼn eeu gelede. Dit het egter ook ʼn nadeel: As ons nie betyds aanpassings maak aan ons lewensstyl nie, loop ons die gevaar om soveel jare langer deur te bring onder omstandighede waarvan ons sal sê “ons het daar geen vreugde in nie”. Elkeen se grootste vrees is seker dat ons op ons oudag ons verstand “sal verloor” deur dementia of Alzheimers. In JOU BREIN IS JOUNE gee die skrywers praktiese raad oor hoe om jou wonderlike brein te beskerm. Dit is beslis ʼn boek wat ek vir elkeen wil aanbeveel. – Dr Piet Muller, Toekomskundige

Produced by Targa Publishing

Like Us on acebook

Produced by Targa Publishing