What’s Happening??

Please revert to your mobile

platform or device

CONTACT

DETAILS

Editorial Content     Laurinda     082 738 8011         ed.gbp @ greatbrakpost.co.za
Articles & Proofing         Marianne   076 025 0153        articles @ greatbrakpost.co.za
Advertising Sales     Mike      044 620 4042        sales @ greatbrakpost.co.za

A Great Brak River and Surrounds Community Newspaper

4000 Copies Distributed Monthly from Mossel Bay to George

FREE | GRATIS
Like Us on                            acebook
 Published by Targa Publishing all rights reserved - 2016 No content of this website or Tabloid may be reproduced in any form without the consent of the owners. CONTACT DETAILS Advertising Sales  Mike 	  	 044 620 4042   									 sales @ greatbrakpost.co.za Editorial Content   Laurinda  	 082 738 8011    									 ed.gbp @ greatbrakpost.co.za Article & Proofing	  Marianne	 	 072 025 0153   									 articles @ greatbrakpost.co.za

BANG VIR DEMENSIE - TOETS JOU

ORE

Deur Suzanne Fourie Volwassenes met ‘n gehoorverlies het ‘n groter kans om Demensie of Alzheimers te ontwikkel as iemand met normale gehoor.  ‘n Persoon met ‘n geringe gehoorverlies se kans is dubbeld, ‘n gemiddelde gehoorverlies drie keer soveel en ‘n ernstige gehoorverlies vyf keer soveel.  Dit is volgens verskeie navorsingstudies wat gedoen is oor die verband tussen gehoorverlies, Demensie en Alzheimers. Alhoewel die rede daarvoor nie klinkklaar is nie, dui navorsing op ‘n moontlike gedeelde onderliggende patologie. Daar is ook 3 ander faktore wat ‘n rol kan speel: 1. Die brein moet harder konsentreer op klanke en woorde en om ‘n boodskap te prosesseer.  Dit plaas geweldig baie druk op ‘n persoon met ‘n gehoorverlies en kan daartoe lei dat hulle meer vatbaar is vir Demensie.  2. Sosiale isolasie word ook verbind met Demensie as gevolg van die verminderde kognitiewe stimulasie en die gevoel dat jy afgesny is van die wêreld. Dit kan daartoe lei dat kognitiewe agteruitgang vinniger gebeur.   3. Derdens word minder klanke deur jou ore gehoor, wat daartoe lei dat minder seine na jou brein gestuur word en weer eens kan dit daartoe lei dat kognitiewe agteruitgang versnel word. Gehoorverlies kan ook simptome van Demensie en Alzheimers wat reeds teenwoordig is vererger.  Hierdie simptome sluit in verswakte geheue, onvermoë om nuwe take aan te leer, moegheid, stres, irritasie, depressie en algehele gesondheid.  ‘n Gehoorverlies ontwikkel stadig.  Dit is nie noodwendig ooglopend nie, omdat dit soms ‘n geringe verlies is.  Persone van 60 jaar en ouer behoort tweejaarliks hul gehoor te toets en dit geld vir persone met normale gehoor.  Doen eerder gouer as later iets aan ‘n gehoorverlies, verbeter jou kwaliteit lewe en verminder ’n moontlike kans op Demensie en Alzheimers. Gehoor is kosbaar.  Dit verbind ons met mense en is die sleutel tot kommunikasie. 

Produced by Targa Publishing

Like Us on acebook

Produced by Targa Publishing