What’s Happening??

Toview this content

Please revert to your mobile

platform or device

CONTACT

DETAILS

Editorial Content     Laurinda     082 738 8011         ed.gbp @ greatbrakpost.co.za
Articles & Proofing         Marianne   076 025 0153        articles @ greatbrakpost.co.za
Advertising Sales     Mike      044 620 4042        sales @ greatbrakpost.co.za

A Great Brak River and Surrounds Community Newspaper

4000 Copies Distributed Monthly from Mossel Bay to George

FREE | GRATIS
Like Us on                            acebook
 Published by Targa Publishing all rights reserved - 2016 No content of this website or Tabloid may be reproduced in any form without the consent of the owners. CONTACT DETAILS Advertising Sales  Mike 	  	 044 620 4042   									 sales @ greatbrakpost.co.za Editorial Content   Laurinda  	 082 738 8011    									 ed.gbp @ greatbrakpost.co.za Article & Proofing	  Marianne	 	 072 025 0153   									 articles @ greatbrakpost.co.za

GROENTETUINE VOL GROEN

TRADISIE

Deur Johan Murray Ry ‘n mens in Langstraat af het jy geen idee hoeveel tradisie oor jare daar in die groentetuine tussen jou en die rivier ingespit is nie. Maar gesels met die aardse landbouers langs hul leivoor, en jy kom baie gou agter hoe goed hulle Grootbrak se geskiedenis ken, ja van lank voor die Tolhuis afgebreek en die brug in 1961  gebou is. Aan die woord met die Post is Tempe April (71) wat al van die jare ’70 sy lap grond, tien man-treë wyd, bewerk, en dit met een arm. Hy dra net rubbersole sedert ‘n bandsaag in 1966 “op meneer Mandela se verjaardag” ‘n stuk hout verkeerd gevoer is, en toe hy vorentoe tree om sake reg te stel, glip hy met sy leersole, trap op die petrol --  en verloor ‘n voorarm. Tempe se ouers was kragtige voorbeelde van ‘tough love’ en hy moes self van voor af leer regkom met graaf,  en daarop, een na die ander, al die ander gereedskap. Sy pyp stop hy met een hand teen sy stompie; makliker as pille rol! Tempe het eers tussen die rivier en die leivoor groente verbou, maar “toe kom die natuurmense en sê wanneer die dam klaar gebou is, en dit vloed, gaan daardie stuk oorstroom.” Van toe af huur hy sy strook vir R24 per maand, en plant hy “een vir mensself, een vir die wurm, en een vir die rower. “Daai tyd was daar nie ‘n kantien op die Brak nie en kom werk ons eerder hier; dit hou jou van die straat af, en sit kos op die tafel. As jy huis toe gaan het jy bone, of ‘n wortel, of ‘n ertappel, of ‘n beet.” Daar is ook vroue wat lappe bewerk, soos Mathilda Muller wat sedert haar man Berend se dood twee stroke aarde huur. Daniel Fillies (78) was die oggend met ons besoek by daar op die grond wat hy jare lank bewerk het. Dit raak te alleen by die huis na sy vrou Hilda se dood. “Hy kan kwaai hier aankom, maar later loop hy met ‘n glimlag,” vertel Tempe met sy kenmerkende vonkel in die oog. Tussen ons en die rivier staan daar ploeë en êe; buite sig is die twee perde wat ingespan kan word. Max Wesso kom help by tye met die lei; vanoggend sit hy hand by met bone oes. Tussen die gereedskap is ‘n driebeenpot waarin van die ander manne, soos Johnny Erasmus, Gawie Moolman, Mike Botha, Hekkie Stuurman en Richard Dhlamini soms ‘n potjie maak. Vlerkies word gekoop, en natuurlik kom groente by. Op pad huis loop ek Emanuel Abrahams (52) op die brug raak en gesels ons gou. Sy oorlede pa Isak. het self ook sowat 15 jaar daar ‘n stuk grond bewerk, en hy wat Emanuel is het hom ‘n paar jaar lank bygestaan. “Daar lê baie tradisie in die tuine,” beklemtoon hy. “Groente is wel verkoop, maar is ook met familie en bure gedeel.” Die groente word hoofsaaklik Woensdag- en Vrydagoggende  van 09h00 af in Langstraat verkoop,  op hul vaste plek waar daar ‘n inham vir motors is om stil te hou. Op ander dae kan mens maar tot by hulle op die landerye kom. Ek dink terug hoe ons  Standerdsessers in 1957 landbou as vak moes neem en in die warm Paarl in ons skoolklere geplant en spit het. Hoe lyk dit jongmense van ons Hoërskool:  span saam en huur vir julle stukke grond, bring vars groente huis toe en bewys mense verkeerd wat so maklik praat oor die jongmense van vandag...

Produced by Targa Publishing

Like Us on acebook

Produced by Targa Publishing