What’s Happening??

Please revert to your mobile

platform or device

CONTACT

DETAILS

Editorial Content     Laurinda     082 738 8011         ed.gbp @ greatbrakpost.co.za
Articles & Proofing         Marianne   076 025 0153        articles @ greatbrakpost.co.za
Advertising Sales     Mike      044 620 4042        sales @ greatbrakpost.co.za

A Great Brak River and Surrounds Community Newspaper

4000 Copies Distributed Monthly from Mossel Bay to George

FREE | GRATIS
Like Us on                            acebook
 Published by Targa Publishing all rights reserved - 2016 No content of this website or Tabloid may be reproduced in any form without the consent of the owners. CONTACT DETAILS Advertising Sales  Mike 	  	 044 620 4042   									 sales @ greatbrakpost.co.za Editorial Content   Laurinda  	 082 738 8011    									 ed.gbp @ greatbrakpost.co.za Article & Proofing	  Marianne	 	 072 025 0153   									 articles @ greatbrakpost.co.za
Seeing that it is Heritage Month, let’s get to know our history… Al gewonder wanneer jy in Groot Brakrivier-omgewing op die strand, in die bos, of in die berge rondstap – wie het al almal hier hul spoor gelaat?  Al gedink,  daar waar die gety vroeg op `n Sondag more agter jou die rustelose sand glad vee – watter spore was 100, 1,000, 10,000, 100,000 jaar gelede hier?  Kom ons kyk! According to modern science it has been proved that man has been around this area at least 200,000 years and more likely a million! Recent discoveries indicate that around 20,000 years ago, the current mouth of the Great Brak River has been more than 100 km out to sea close to the edge of the Agulhas bank – a long walk from Great Brak!! Bewyse bestaan dat die Khoe en San mense sowat 12,000 jaar gelede die area bewoon het , waarvan`n groep die Gouriquastam , deel van die Hessequa groep, die area van die huidige Groot Brakriviermond, tot so ver as Gouritzrivier aan die kus en so ver Noord as die huidige Freimersheim bewoon het. The first recorded arrival of European people was around 1666 when one Hieonymus Cruse reached the Great Brak river.  During the period 1731- 1751, a Dutch burger named ‘van Duijk’ – part of the  so-called “trek boere” grazed his cattle in a place called ‘Wolf dantz’ later becoming the farm, Wolwedans. This area was known as the eastern border of the Colony in a region known as “De Verre Afgeleegene Districten”. Nadat daar in die 1800’s `n leerlooiery en skoenfabriek opgerig  is het `n groot aantal plaaswerkers met hul gesinne en mense van buurdorpe hul  hier gevestig en tussen 1890-1930 het Groot Brak vining uitgebrei. In 1827 het Johannes Terblanche die plaas Wolwedans gekoop en teen die einde van die eeu – onder Britse regering- was meeste plase in die gebied wettig besit deur hoofsaaklik wit families. `n Aantal plase is ook aan Kleurlinge verkoop, wat later die grond onder die Apartheidsisteem verloor het. During this time – as late as 1835, slavery was still in practice and remnants of one of their turf roof houses can still be found in Friemersheim. During the early 1850`s the area was also  known as a market neighbourhood, and during this period Richard Searle obtained a licence to run the Great Brak River toll (Tollhouse built in 1850)and in 1859 moved his brother, Charles Searle, here from England to operate the toll. This was the real beginning of the village of Great Brak River as we know it today. The second bridge to connect George really put the village on the map. In die begin van die 2000s was daar `n nuwe instroming van immigrante om die opleef in die boubedryf aan te help en daar het `n groot aantal Basotho mense uit die Bloemfontein area hierheen gekom vir werk.  Tans is daar weer so `n instroming soos binnelanders hul families in veiliger omstandighede kom vestig. So is hier ook Somaliërs, Pakistani’s en Sjinese wat hul heenkome ook vir verskeie redes hier kom soek het. So sal mense ook in die volgende eeue kom en gaan en ‘n tuiste op hierdie stukkie aarde vind.

Produced by Targa Publishing

Like Us on acebook

Produced by Targa Publishing