What’s Happening??

Toview this content

Please revert to your mobile

platform or device

CONTACT

DETAILS

Editorial Content     Laurinda     082 738 8011         ed.gbp @ greatbrakpost.co.za
Articles & Proofing         Marianne   076 025 0153        articles @ greatbrakpost.co.za
Advertising Sales     Mike      044 620 4042        sales @ greatbrakpost.co.za

A Great Brak River and Surrounds Community Newspaper

4000 Copies Distributed Monthly from Mossel Bay to George

FREE | GRATIS
Like Us on                            acebook
 Published by Targa Publishing all rights reserved - 2016 No content of this website or Tabloid may be reproduced in any form without the consent of the owners. CONTACT DETAILS Advertising Sales  Mike 	  	 044 620 4042   									 sales @ greatbrakpost.co.za Editorial Content   Laurinda  	 082 738 8011    									 ed.gbp @ greatbrakpost.co.za Article & Proofing	  Marianne	 	 072 025 0153   									 articles @ greatbrakpost.co.za

IS MY VUURWAPENLISENSIE

GELDIG?

Deur Danie Acker Die Grondwetlike Hof het verlede week uitspraak gelewer in die hofsaak van SA Jagters wat gehandel het oor vuurwapenlisensies. Die Polisie se appèl is gehandhaaf en die uitspraak in die Hooggeregshof is omgekeer. Die gevolg van hierdie uitspraak is dat wapens waarvan die lisensies reeds verval het, en waarvoor nie betyds aansoek gedoen is vir hernuwing nie, onwettig is en dat die eienaar krimineel vervolg kan word. Sodanige wapen kan nie weer geldig gelisensieer word nie en moet by die Polisie ingehandig word. Volgens regulasies in die Wet het die Polisie die reg om te besluit of kompensasie toegestaan word en is die huidige kompensasie R500 vir ‘n handwapen en R1000 vir ‘n geweer. Dit is te betwyfel of die Polisie bereid sal wees om te betaal en dat so ‘n eis sal slaag. Dit is egter ‘n ope vraag of die ou groen lisensies kon verval. Die Polisie is van mening dat dit het, maar daar is geen statutêre bepaling wat hulle standpunt steun nie. As ‘n persoon ‘n groen en nuwe lisensie gehad het, het hy twee geldige lisensies gehad. As die nuwe lisensie verval het, is ons van mening dat so eienaar ‘n geldige verweer teen ‘n kriminele klag sal hê. In terme van voorlopige inligting oorweeg die Polisie amnestie teen vervolging vir ‘n paar maande. Amnestie moet deur die Parlement goedgekeur word, maar die aansoek is blykbaar nog nie daar ingedien nie. Indien amnestie wel goedgekeur word, sal onwettige wapens ingehandig kan word en sal die eienaar nie vervolg word nie. Die wapen sal ballisties getoets word en indien die wapen met misdaad verbind word, sal vervolging vir die betrokke misdaad ingestel kan word, maar nie vir die onwettige besit van die wapen nie. Dit is tans onseker of ‘n eienaar in besit van ‘n onwettige vuurwapen aansoek sal kan doen vir ‘n nuwe lisensie vir die wapen wat ingehandig is onder die amnestie. Dit is te betwyfel of die Polisie bereid sal wees om dit toe te laat en maak die Wet of die Hof se uitspraak nie daarvoor voorsiening nie. Die gevolg van die Hof se uitspraak is dus dat enige vuurwapen waarvan die lisensie verval het by die Polisie ingehandig moet word. Waar hulle dit gaan bewaar en hoe die Polisie die volume gaan hanteer is onseker en sal die wapen sal vernietig word. Belange organisasies soos SA Jagters is tans in gesprek met die Polisie oor die pad vorentoe en om sinvolle oplossings te probeer kry vir die chaos wat die Hof se uitspraak nou veroorsaak het. Dit wil voorkom asof die Polisie bereid is deel te neem aan gesprekke en om oplossings te vind. Sekere politieke partye neem ook deel en die VF+ het aangedui dat hulle hulle ‘n wetswysiging met ‘n privaat lede mosie gaan voorstel om die Wet te wysig om die probleem aan te spreek. Die Polisie het hulle sin gekry. Of hulle die vermoë het om uit te voer waarvoor hulle gevra het, sal gesien moet word. Vir enige navrae, kontak Danie Acker

Produced by Targa Publishing

Like Us on acebook

Produced by Targa Publishing